Limesul Daciei

Castrul legionar de la Turda (Fotografie făcută de M. Szabó)

Odată cu consolidarea puterii Imperiului Roman pe meleagurile noastre, la începutul sec. al II-lea d.Hr., a fost începută construirea sistemului defensiv al provinciei Dacia. Datorită poziţiei geografice de avanpost, în această provincie au fost detaşate forţe militare considerabile, printre altele legiunea XIII Gemina la Apulum (Alba-Iulia) şi după războaiele marcomanice legiunea V Macedonica la Potaissa (Turda). Pentru a întări apărarea în interiorul provinciei, de-a lungul drumurilor principale, au fost plasate unităţi auxiliare, iar unitățile cantonate de-a lungul graniţelor au format un sistem defensiv liniar (limes) şi au controlat drumul limes-ului care mergea paralel cu graniţa.