Limesul Estic al Daciei

Limesul estic al provinciei Dacia (Hartă realizată de M. Szabó)

În prezent, de-a lungul limes-ului estic al Daciei, sunt cunoscute douăsprezece tabere în care au staționat trupele militare auxiliare (Livezile, Orheiu Bistriţei, Brâncoveneşti, Călugăreni, Sărăţeni, Inlăceni, Odorheiu Secuiesc, Sânpaul, Olteni, Comalău, Boroşneu Mare, Breţcu) și avem indicii asupra existenţei altor două (Gurghiu, Baraolt). În jurul acestor tabere militare romane au fost întemeiate aşezări civile (vicus-uri) care au funcționat ca importante centre religioase, economice şi culturale ale regiunii. Comunicarea între tabere şi aprovizionarea trupelor militare a fost realizată print-un drum al limes-ului, paralel cu traseul graniţei, pe care, în momentul de față, îl cunoaștem doar pe porţiuni scurte. Paza şi protecţia sectorului de graniţă a fost asigurată printr-un sistem complex compus din şanţuri şi valuri de pământ, turnuri de pază şi de semnalizare. Astfel de turnuri sunt cunoscute la Homorod-Băi, Ocland, Păuleni, Eremitu, Ibăneşti şi Chiheru de Jos.