Római limes

A Római Birodalom (Térképet késztette a FRE Culture 2000 projekt)

A latin szerzők a limes szót a megjelölt vagy megerősített határszakasz megnevezésére használták. A modern kor történészei e kifejezést a Római Birodalom határvédelmi rendszerével tették egyenértékűvé. Habár e megnevezés mára teljesen beépült a köztudatba, a limes, határvonal értelemben, csak a III. század után terjedt el, amikor egy olyan katonai körzet megjelölésére használták melynek az élén egy dux limitis állt.

A limes a Római Birodalom határaként a Kr.u. II. században érte el legnagyobb kiterjedését. Ekkor több mint 5000 km hosszan húzódott a mai Skócia Atlanti-óceáni partvidékétől, Európán át a Fekete-tengerig, ahonnan a Vörös-tengert érintve Észak-Afrikán keresztül újra elérte az Atlanti-óceánt. A limes maradványainak (falak, árkok, őrtornyok, erődítmények és polgári települések) egy részét napjainkig feltárták, konzerválták vagy újjáépítették, jelentős részük azonban megsemmisült. E kimagasló létesítmény-együttes kiválóan példázza a birodalmi Róma hadászati struktúráit és védelmi berendezéseit, valamint geopolitikai stratégiáit.