Projektek

A projektről

A Maros megyei római határszakasz (limes) kutatása során felmerül a védelmi vonalhoz tartozó lelőhelyek megőrzésének és bemutatásának a szükségszerűsége. 2012-ben a Maros Megyei Múzeum kezdeményezésére elindúlt a RÓMAI LIMES ÚTVONAL projekt. 2013-ban elkezdődött a Nemzeti Kulturális Alap Adminisztrációja (AFCN) és a Maros Megyei Tanács által finanszírozott kulturális projekt második szakasza. A projekt célja a Maros megye területére eső limes szakasz új lelőhelyeinek beazonosítása, illetve a már ismert lelőhelyek alaposabb feltérképezése terepbejárás, légi régészeti és geofizikai kutatások segítségével. Az adatok térinformatikai feldolgozása lehetővé teszi a védendő objektumok kiterjedésének pontosabb meghatározását és bemutatását.

A limeshez tartozó lelőhelyek népszerűsítése és a helyi közösséggel való együttműködés révén reményeink szerint megelőzhető ezek további pusztítása, másrészt olyan stratégiák kidolgozása válik lehetővé, melyek célja a limes turisztikai hasznosítása. Egy útvonal formájában szándékozunk a limest bemutatni, melyet ingyenesen terjesztett térképek és egy ismertető füzet, illetve a projekt honlapján közzétett részletesebb információk révén szeretnénk az érdeklődőkkel megismertetni. A nehezebben megközelíthető helyszínekhez jelzett turistaútvonalak és irányjelző táblák vezetnék el a látogatót, a lelőhelyekről pedig magyarázó táblák nyújtanának felvilágosítást.

A Maros megyei limes szakaszon három segédcsapat tábor ismert (Marosvécs, Mikháza és Sóvárad), melyek szomszédságában települések (vicusok) jöttek létre, ahol a katonák hozzátartozói és a szükségleteiket kiszolgáló kereskedők és kézművesek telepedtek le. A táborokat a limes út kapcsolta össze, lehetővé téve a katonaság ellátását és a csapattestek gyors mozgását. Az itt állomásozott katonák feladata volt az ezzel párhuzamosan haladó határ védelme, amit egy komplex őr- és jelzőtorony rendszer, valamint völgyzáró gátak kiépítésével valósítottak meg. A három segédcsapattábor mellett öt őrtorony kerül bemutatásra melyek Felsőrépa, Libánfalva, Alsóköhér és Nyárádremete határában találhatóak.

Szervezők

Projekt lebonyolítója a Maros Megyei Múzeum .
Maros Megyei Múzeum

Támogatók

A projektet finanszírozta a
Nemzeti Kulturális Alap Adminisztrációja (AFCN)
és a Maros Megyei Tanács .
Nemzeti Kulturális Alap Adminisztrációja (AFCN)   Maros Megyei Tanács

Partnerek

Munkánk során felhasználtuk a LIDOR és az RLCL projektek eredményeit.
LiDOR   RLCL

A projekt megvalósulásában segítséget nyújtottak a Pécsi Légirégészeti Téka és a budapesti
 Eötvös Loránd Tudományegyetem Geofizikai és Űrtudományi Tanszékének munkatársai.
Pécsi Légirégészeti Téka   Eötvös Loránd Tudományegyetem Geofizikai és Űrtudományi Tanszék