Dácia keleti limese

Dácia tartomány keleti limese (Térképet késztette Szabó M.)

Jelenleg tizenkét segédcsapat tábor ismert Dácia keleti limesén (Jád, Óvárhely, Marosvécs, Mikháza, Sóvárad, Énlaka, Székelyudvarhely, Homoródszentpál, Oltszem, Komolló, Nagyborosnyó, Bereck), és kettő létét (Görgényszentimre, Barót) feltételezi a kutatás. A táborok mellett alapított települések (vicusok) az említett régió legjelentősebb vallási, gazdasági és kulturális központjai voltak a római korban. A táborok közti kommunikációt és a csapatok ellátását egy a határral párhuzamosan haladó út (limes út) révén valósították meg, melynek csak rövidebb szakaszait ismerjük. A határszakasz felügyeletét és védelmét völgyzáró sáncok és egy komplex őr- és jelző-torony rendszer révén valósították meg. Ilyen tornyokat ismerünk Homoródfürdő, Oklánd, Székelypálfalva, Nyárádremete, Libánfalva és Alsóköhér határából